Gemeente Achtkarspelen

Achtkarspelen is een gemeente in Nederland. De gemeente Achtkarspelen heeft 27852 inwoners waarvan 14167 mannen en 13685 vrouwen. Er wonen in Achtkarspelen 4936 kinderen onder de zestien jaar en 5458 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 1242 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 10398 km² waarvan 10223 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als niet stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 12607 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 11868 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 3377 welke zijn gescheiden waarvan er 1568 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Achtkarspelen heeft een totale woningvoorraad van 12075 waarvan 97 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 171.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 64 procent koopwoningen de overige 36 procent huurwoningen. Tot slot heeft 90 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 10 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 21200 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 25.800,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 740 personen een bijstand, 710 een werkloosheidswet uitkering en 4990 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,60 km, grote supermarkt 1,60 km, kinderdagverblijf 0,80 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Wijken in Achtkarspelen


Wijk 00 NoordWijk 01 CentrumWijk 02 Zuid