Gemeente Albrandswaard

Albrandswaard is een gemeente in Nederland. De gemeente Albrandswaard heeft 24985 inwoners waarvan 12424 mannen en 12561 vrouwen. Er wonen in Albrandswaard 4752 kinderen onder de zestien jaar en 4067 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 4818 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 2376 km² waarvan 2173 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als matig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 11147 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 11010 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 2828 welke zijn gescheiden waarvan er 1044 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Albrandswaard heeft een totale woningvoorraad van 10167 waarvan 97 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 247.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 65 procent koopwoningen de overige 35 procent huurwoningen. Tot slot heeft 67 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 33 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 18100 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 37.600,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 270 personen een bijstand, 490 een werkloosheidswet uitkering en 3920 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,90 km, kinderdagverblijf 0,70 km en tot slot de afstand tot school 0,80 km.


Wijken in Albrandswaard


Buitengebied AlbrandswaardPoortugaal-NoordPoortugaal-ZuidPortlandRhoon-NoordRhoon-ZuidRotterdam-Albrandswaard