Gemeente Amstelveen

Amstelveen is een gemeente in Nederland. De gemeente Amstelveen heeft 90837 inwoners waarvan 43650 mannen en 47187 vrouwen. Er wonen in Amstelveen 15912 kinderen onder de zestien jaar en 17401 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 40148 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 4408 km² waarvan 4113 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 45244 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 34661 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 10932 welke zijn gescheiden waarvan er 4494 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Amstelveen heeft een totale woningvoorraad van 41782 waarvan 93 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 342.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 47 procent koopwoningen de overige 53 procent huurwoningen. Tot slot heeft 87 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 13 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 66900 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 42.600,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 1190 personen een bijstand, 1570 een werkloosheidswet uitkering en 16210 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,70 km, kinderdagverblijf 0,60 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Wijken in Amstelveen


Amsterdamse BosBankras, KostverlorenBovenkerk - Westwijk NoordBuitengebied NoordBuitengebied ZuidElsrijkGroenelaanKeizer KarelparkPatrimoniumRandwijckStadshartUilenstede, KronenburgWaardhuizen, MiddenhovenWestwijk Zuid