Gemeente Bergen op Zoom

Bergen op Zoom is een gemeente in Nederland. De gemeente Bergen op Zoom heeft 66237 inwoners waarvan 32775 mannen en 33462 vrouwen. Er wonen in Bergen op Zoom 10111 kinderen onder de zestien jaar en 13332 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 15916 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 9313 km² waarvan 7991 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 27925 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 28643 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 9669 welke zijn gescheiden waarvan er 3846 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Bergen op Zoom heeft een totale woningvoorraad van 30010 waarvan 95 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 191.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 57 procent koopwoningen de overige 43 procent huurwoningen. Tot slot heeft 90 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 10 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 50700 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 29.100,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 1880 personen een bijstand, 2280 een werkloosheidswet uitkering en 12830 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,90 km, grote supermarkt 0,90 km, kinderdagverblijf 0,70 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Bergen op Zoom


Bergen op Zoom-NoordBergen op Zoom-OostBergen op Zoom-WestHalsterenLepelstraatOude stad en omgeving