Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk is een gemeente in Nederland. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft 34463 inwoners waarvan 17228 mannen en 17235 vrouwen. Er wonen in Bodegraven-Reeuwijk 6103 kinderen onder de zestien jaar en 6846 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 4502 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 8864 km² waarvan 7538 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als matig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 15332 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 15408 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 3723 welke zijn gescheiden waarvan er 1641 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een totale woningvoorraad van 14260 waarvan 94 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 278.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 71 procent koopwoningen de overige 29 procent huurwoningen. Tot slot heeft 85 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 15 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 26300 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 35.800,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 340 personen een bijstand, 550 een werkloosheidswet uitkering en 6260 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,00 km, grote supermarkt 0,70 km, kinderdagverblijf 0,90 km en tot slot de afstand tot school 0,80 km.


Wijken in Bodegraven-Reeuwijk


Wijk 01 Bodegraven NoordWijk 02 Bodegraven CentrumWijk 03 Bodegraven ZuidWijk 04 Nieuwerbrug NoordWijk 05 Nieuwerbrug ZuidWijk 06 Reeuwijk DorpWijk 07 Reeuwijk BrugWijk 08 DriebruggenWijk 09 Waarder