Gemeente Delfzijl

Delfzijl is een gemeente in Nederland. De gemeente Delfzijl heeft 24716 inwoners waarvan 12408 mannen en 12308 vrouwen. Er wonen in Delfzijl 3498 kinderen onder de zestien jaar en 6185 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 4497 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 22750 km² waarvan 13307 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als weinig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 10364 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 10501 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 3851 welke zijn gescheiden waarvan er 1788 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Delfzijl heeft een totale woningvoorraad van 12241 waarvan 93 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 126.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 61 procent koopwoningen de overige 39 procent huurwoningen. Tot slot heeft 91 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 9 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 19700 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 27.000,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 1110 personen een bijstand, 590 een werkloosheidswet uitkering en 5750 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,40 km, grote supermarkt 1,30 km, kinderdagverblijf 1,00 km en tot slot de afstand tot school 0,80 km.


Wijken in Delfzijl


Buitengebied NoordBuitengebied ZuidCentrumFarmsumFivelzigtNoordOosterhornTuikwerdWest