Gemeente Dongeradeel

Dongeradeel is een gemeente in Nederland. De gemeente Dongeradeel heeft 23932 inwoners waarvan 11974 mannen en 11958 vrouwen. Er wonen in Dongeradeel 4265 kinderen onder de zestien jaar en 4896 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 1326 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 26692 km² waarvan 16651 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als weinig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 10807 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 10255 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 2870 welke zijn gescheiden waarvan er 1365 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Dongeradeel heeft een totale woningvoorraad van 10888 waarvan 95 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 145.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 63 procent koopwoningen de overige 37 procent huurwoningen. Tot slot heeft 91 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 9 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 18000 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 24.300,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 660 personen een bijstand, 800 een werkloosheidswet uitkering en 4770 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,60 km, grote supermarkt 1,50 km, kinderdagverblijf 2,50 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Wijken in Dongeradeel


Anjum-NoordoostDokkumEe-ZuidoostHantumHolwerdMetslawierOosternijkerk/NoordwestTernaard