Gemeente Enschede

Enschede is een gemeente in Nederland. De gemeente Enschede heeft 158986 inwoners waarvan 81148 mannen en 77838 vrouwen. Er wonen in Enschede 23818 kinderen onder de zestien jaar en 28056 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 47145 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 14272 km² waarvan 14083 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 83391 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 54382 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 21213 welke zijn gescheiden waarvan er 8148 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Enschede heeft een totale woningvoorraad van 73672 waarvan 96 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 167.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 49 procent koopwoningen de overige 51 procent huurwoningen. Tot slot heeft 85 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 15 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 122900 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 26.600,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 7870 personen een bijstand, 3350 een werkloosheidswet uitkering en 25910 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,70 km, kinderdagverblijf 0,60 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Enschede


Wijk 00 BinnensingelgebiedWijk 01 Hogeland - VelveWijk 02 Boswinkel - StadsveldWijk 03 Twekkelerveld - T.H.T.Wijk 04 Enschede-NoordWijk 05 Ribbelt - StokhorstWijk 06 Enschede-ZuidWijk 07 Bedrijfsterreinen Enschede-WestWijk 08 Glanerbrug en omgevingWijk 09 Landelijk gebied en kernen