Gemeente Enschede

Enschede is een gemeente in Nederland. De gemeente Enschede heeft 158351 inwoners waarvan 80419 mannen en 77932 vrouwen. Er wonen in Enschede 24857 kinderen onder de zestien jaar en 26829 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 44720 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 14272 km² waarvan 14099 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 81780 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 55718 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 20853 welke zijn gescheiden waarvan er 8257 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Enschede heeft een totale woningvoorraad van 75030 waarvan 95 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 151.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 48 procent koopwoningen de overige 52 procent huurwoningen. Tot slot heeft 86 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 14 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 120100 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 24.700,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 7740 personen een bijstand, 4170 een werkloosheidswet uitkering en 25850 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,70 km, kinderdagverblijf 0,60 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Enschede


Bedrijfsterreinen Enschede-WestBinnensingelgebiedBoswinkel/StadsveldEnschede-NoordEnschede-ZuidGlanerbrug en omgevingHogeland/VelveLandelijk gebied en kernenRibbelt/StokhorstTwekkelerveld