Gemeente Kerkrade

Kerkrade is een gemeente in Nederland. De gemeente Kerkrade heeft 46023 inwoners waarvan 22960 mannen en 23063 vrouwen. Er wonen in Kerkrade 5755 kinderen onder de zestien jaar en 10839 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 14317 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 2215 km² waarvan 2191 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 17682 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 19851 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 8490 welke zijn gescheiden waarvan er 3602 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Kerkrade heeft een totale woningvoorraad van 24014 waarvan 93 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 123.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 54 procent koopwoningen de overige 46 procent huurwoningen. Tot slot heeft 92 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 8 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 37000 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 24.700,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 2070 personen een bijstand, 1220 een werkloosheidswet uitkering en 10340 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,70 km, grote supermarkt 0,90 km, kinderdagverblijf 1,00 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Kerkrade


Kerkrade-NoordKerkrade-OostKerkrade-West