Gemeente Kerkrade

Kerkrade is een gemeente in Nederland. De gemeente Kerkrade heeft 45642 inwoners waarvan 22854 mannen en 22788 vrouwen. Er wonen in Kerkrade 5603 kinderen onder de zestien jaar en 11555 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 14468 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 2215 km² waarvan 2191 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 17983 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 19057 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 8602 welke zijn gescheiden waarvan er 3533 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Kerkrade heeft een totale woningvoorraad van 23904 waarvan 94 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 135.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 52 procent koopwoningen de overige 48 procent huurwoningen. Tot slot heeft 92 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 8 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 37200 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 26.300,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 2010 personen een bijstand, 910 een werkloosheidswet uitkering en 10310 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,70 km, grote supermarkt 0,90 km, kinderdagverblijf 0,70 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Kerkrade


Wijk 00 Kerkrade-WestWijk 01 Kerkrade-OostWijk 02 Kerkrade-Noord