Gemeente Leiden

Leiden is een gemeente in Nederland. De gemeente Leiden heeft 124899 inwoners waarvan 60495 mannen en 64404 vrouwen. Er wonen in Leiden 16426 kinderen onder de zestien jaar en 18874 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 39044 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 2327 km² waarvan 2191 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als zeer stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 74658 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 36920 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 13321 welke zijn gescheiden waarvan er 4530 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Leiden heeft een totale woningvoorraad van 58079 waarvan 96 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 234.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 44 procent koopwoningen de overige 56 procent huurwoningen. Tot slot heeft 89 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 11 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 97400 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 32.500,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 3860 personen een bijstand, 2120 een werkloosheidswet uitkering en 16840 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,50 km, grote supermarkt 0,70 km, kinderdagverblijf 0,40 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Leiden


Binnenstad-NoordBinnenstad-ZuidBoerhaavedistrictBos- en GasthuisdistrictLeiden-NoordMerenwijkdistrictMorsdistrictRoodenburgerdistrictStationsdistrictStevenshofdistrict