Gemeente Leiden

Leiden is een gemeente in Nederland. De gemeente Leiden heeft 122561 inwoners waarvan 59625 mannen en 62936 vrouwen. Er wonen in Leiden 16876 kinderen onder de zestien jaar en 17218 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 36501 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 2327 km² waarvan 2197 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als zeer stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 72230 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 37236 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 13095 welke zijn gescheiden waarvan er 4559 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Leiden heeft een totale woningvoorraad van 55231 waarvan 95 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 202.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 46 procent koopwoningen de overige 54 procent huurwoningen. Tot slot heeft 93 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 7 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 94000 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 29.800,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 3550 personen een bijstand, 2520 een werkloosheidswet uitkering en 16570 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,50 km, grote supermarkt 0,60 km, kinderdagverblijf 0,50 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Leiden


Binnenstad-NoordBinnenstad-ZuidBoerhaavedistrictBosdistrict/GasthuisdistrictLeiden-NoordMerenwijkdistrictMorsdistrictRoodenburgerdistrictStationsdistrictStevenshofdistrict