Gemeente Menameradiel

Menameradiel is een gemeente in Nederland. De gemeente Menameradiel heeft 13543 inwoners waarvan 6938 mannen en 6605 vrouwen. Er wonen in Menameradiel 2386 kinderen onder de zestien jaar en 2654 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 750 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 7003 km² waarvan 6884 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als niet stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 5955 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 6109 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 1479 welke zijn gescheiden waarvan er 680 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Menameradiel heeft een totale woningvoorraad van 5840 waarvan 97 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 163.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 71 procent koopwoningen de overige 29 procent huurwoningen. Tot slot heeft 94 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 6 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 10400 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 26.900,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 210 personen een bijstand, 380 een werkloosheidswet uitkering en 2580 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,20 km, grote supermarkt 1,60 km, kinderdagverblijf 0,70 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Wijken in Menameradiel


Bouwhoek NoordBouwhoek WestGreidhoekTuinbouwgebied