Gemeente Montferland

Montferland is een gemeente in Nederland. De gemeente Montferland heeft 35173 inwoners waarvan 17595 mannen en 17578 vrouwen. Er wonen in Montferland 5200 kinderen onder de zestien jaar en 7715 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 4038 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 10664 km² waarvan 10570 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als weinig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 14395 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 16281 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 4497 welke zijn gescheiden waarvan er 2277 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Montferland heeft een totale woningvoorraad van 15170 waarvan 95 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 198.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 62 procent koopwoningen de overige 38 procent huurwoningen. Tot slot heeft 87 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 13 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 27400 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 26.200,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 590 personen een bijstand, 930 een werkloosheidswet uitkering en 7430 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,10 km, grote supermarkt 1,00 km, kinderdagverblijf 0,90 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Wijken in Montferland


BrakelDidam's-Heerenberg