Gemeente Noordoostpolder

Noordoostpolder is een gemeente in Nederland. De gemeente Noordoostpolder heeft 46849 inwoners waarvan 23727 mannen en 23122 vrouwen. Er wonen in Noordoostpolder 8688 kinderen onder de zestien jaar en 8176 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 6964 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 59347 km² waarvan 45817 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als weinig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 21527 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 20192 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 5130 welke zijn gescheiden waarvan er 2053 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Noordoostpolder heeft een totale woningvoorraad van 19786 waarvan 95 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 186.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 65 procent koopwoningen de overige 35 procent huurwoningen. Tot slot heeft 85 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 15 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 35300 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 28.800,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 1050 personen een bijstand, 970 een werkloosheidswet uitkering en 7350 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 2,20 km, grote supermarkt 1,50 km, kinderdagverblijf 1,60 km en tot slot de afstand tot school 1,00 km.


Wijken in Noordoostpolder


Wijk 01 EmmeloordWijk 02 BantWijk 03 LuttelgeestWijk 04 MarknesseWijk 05 KraggenburgWijk 06 EnsWijk 07 NageleWijk 08 TollebeekWijk 09 EspelWijk 10 CreilWijk 11 RuttenWijk 12 Schokland