Gemeente Oost Gelre

Oost Gelre is een gemeente in Nederland. De gemeente Oost Gelre heeft 29537 inwoners waarvan 14938 mannen en 14599 vrouwen. Er wonen in Oost Gelre 4846 kinderen onder de zestien jaar en 5930 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 2354 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 11012 km² waarvan 10964 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als weinig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 13643 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 12639 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 3255 welke zijn gescheiden waarvan er 1814 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Oost Gelre heeft een totale woningvoorraad van 12654 waarvan 96 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 204.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 73 procent koopwoningen de overige 27 procent huurwoningen. Tot slot heeft 89 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 11 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 22900 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 27.100,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 320 personen een bijstand, 770 een werkloosheidswet uitkering en 5660 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,50 km, grote supermarkt 1,40 km, kinderdagverblijf 1,20 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Wijken in Oost Gelre


GroenloHarreveldLichtenvoordeLieveldeMarienveldeVragenderZieuwewnt