Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp is een gemeente in Nederland. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft 54331 inwoners waarvan 27017 mannen en 27314 vrouwen. Er wonen in Pijnacker-Nootdorp 10948 kinderen onder de zestien jaar en 7969 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 11480 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 3862 km² waarvan 3708 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als matig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 26241 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 22844 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 5246 welke zijn gescheiden waarvan er 1971 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een totale woningvoorraad van 20810 waarvan 98 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 290.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 70 procent koopwoningen de overige 30 procent huurwoningen. Tot slot heeft 58 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 42 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 39200 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 38.300,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 560 personen een bijstand, 840 een werkloosheidswet uitkering en 7170 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,90 km, grote supermarkt 1,00 km, kinderdagverblijf 0,60 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Wijken in Pijnacker-Nootdorp


DelfgauwNootdorpPijnacker