Gemeente Purmerend

Purmerend is een gemeente in Nederland. De gemeente Purmerend heeft 80117 inwoners waarvan 39065 mannen en 41052 vrouwen. Er wonen in Purmerend 11857 kinderen onder de zestien jaar en 15777 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 21453 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 2456 km² waarvan 2315 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 36897 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 31749 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 11471 welke zijn gescheiden waarvan er 4225 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Purmerend heeft een totale woningvoorraad van 35751 waarvan 98 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 209.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 59 procent koopwoningen de overige 41 procent huurwoningen. Tot slot heeft 82 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 18 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 64200 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 30.800,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 1850 personen een bijstand, 1600 een werkloosheidswet uitkering en 14390 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,90 km, kinderdagverblijf 0,80 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Purmerend


Wijk 01 CentrumWijk 02 OverwhereWijk 03 WheermolenWijk 04 GorsWijk 05 Purmer-NoordWijk 06 Purmer-ZuidWijk 07 Weidevenne