Gemeente Purmerend

Purmerend is een gemeente in Nederland. De gemeente Purmerend heeft 79889 inwoners waarvan 38980 mannen en 40909 vrouwen. Er wonen in Purmerend 12420 kinderen onder de zestien jaar en 14732 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 19950 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 2456 km² waarvan 2319 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 36542 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 31952 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 11395 welke zijn gescheiden waarvan er 4202 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Purmerend heeft een totale woningvoorraad van 35353 waarvan 97 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 185.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 57 procent koopwoningen de overige 43 procent huurwoningen. Tot slot heeft 83 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 17 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 62000 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 29.100,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 1690 personen een bijstand, 2070 een werkloosheidswet uitkering en 14100 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,90 km, kinderdagverblijf 0,80 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Purmerend


CentrumGorsOverwherePurmer-NoordPurmer-ZuidWeidevenneWheermolen