Gemeente Schiedam

Schiedam is een gemeente in Nederland. De gemeente Schiedam heeft 77108 inwoners waarvan 38026 mannen en 39082 vrouwen. Er wonen in Schiedam 12551 kinderen onder de zestien jaar en 13102 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 30533 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 1986 km² waarvan 1801 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als zeer stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 37974 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 28113 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 11021 welke zijn gescheiden waarvan er 4168 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Schiedam heeft een totale woningvoorraad van 36581 waarvan 94 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 146.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 49 procent koopwoningen de overige 51 procent huurwoningen. Tot slot heeft 91 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 9 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 57700 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 28.100,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 2830 personen een bijstand, 2170 een werkloosheidswet uitkering en 12630 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,50 km, kinderdagverblijf 0,50 km en tot slot de afstand tot school 0,50 km.


Wijken in Schiedam


CentrumGroenoord en KethelIndustriegebied ten noorden van Rijksweg 20Nieuw MathenesseNieuwlandOostTussen Havens en GrachtenWestWoudhoek/Spaland/SveaparkenZuid