Gemeente Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is een gemeente in Nederland. De gemeente Schiermonnikoog heeft 919 inwoners waarvan 468 mannen en 451 vrouwen. Er wonen in Schiermonnikoog 119 kinderen onder de zestien jaar en 251 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 77 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 19907 km² waarvan 3704 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als niet stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 368 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 399 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 152 welke zijn gescheiden waarvan er 69 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Schiermonnikoog heeft een totale woningvoorraad van 578 waarvan 77 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 238.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 62 procent koopwoningen de overige 38 procent huurwoningen. Tot slot heeft 93 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 7 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 800 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 26.900,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 10 personen een bijstand, 10 een werkloosheidswet uitkering en 240 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,60 km, grote supermarkt 0,60 km, kinderdagverblijf 0,50 km en tot slot de afstand tot school 0,50 km.


Wijken in Schiermonnikoog


Wijk 00