Gemeente Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is een gemeente in Nederland. De gemeente Schiermonnikoog heeft 936 inwoners waarvan 488 mannen en 448 vrouwen. Er wonen in Schiermonnikoog 103 kinderen onder de zestien jaar en 259 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 94 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 19907 km² waarvan 4050 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als niet stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 397 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 390 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 149 welke zijn gescheiden waarvan er 60 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Schiermonnikoog heeft een totale woningvoorraad van 582 waarvan 76 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 247.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 54 procent koopwoningen de overige 46 procent huurwoningen. Tot slot heeft 90 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 10 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 800 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 26.900,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 10 personen een bijstand, 20 een werkloosheidswet uitkering en 250 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,60 km, grote supermarkt 0,50 km, kinderdagverblijf 22,70 km en tot slot de afstand tot school 0,50 km.


Wijken in Schiermonnikoog


Wijk 00