Gemeente Sliedrecht

Sliedrecht is een gemeente in Nederland. De gemeente Sliedrecht heeft 24968 inwoners waarvan 12293 mannen en 12675 vrouwen. Er wonen in Sliedrecht 4586 kinderen onder de zestien jaar en 4758 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 3320 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 1401 km² waarvan 1283 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 10913 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 11194 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 2861 welke zijn gescheiden waarvan er 1390 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Sliedrecht heeft een totale woningvoorraad van 10598 waarvan 95 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 169.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 54 procent koopwoningen de overige 46 procent huurwoningen. Tot slot heeft 86 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 14 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 17700 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 28.800,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 450 personen een bijstand, 400 een werkloosheidswet uitkering en 4600 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,70 km, grote supermarkt 0,70 km, kinderdagverblijf 0,60 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Sliedrecht


Sliedrecht-CentrumSliedrecht-NoordSliedrecht-OostSliedrecht-West