Gemeente Smallingerland

Smallingerland is een gemeente in Nederland. De gemeente Smallingerland heeft 55439 inwoners waarvan 27552 mannen en 27887 vrouwen. Er wonen in Smallingerland 9489 kinderen onder de zestien jaar en 11030 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 5712 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 12617 km² waarvan 11766 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als matig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 25208 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 22923 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 7308 welke zijn gescheiden waarvan er 3090 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Smallingerland heeft een totale woningvoorraad van 25256 waarvan 97 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 159.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 59 procent koopwoningen de overige 41 procent huurwoningen. Tot slot heeft 86 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 14 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 41300 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 26.300,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 1940 personen een bijstand, 1580 een werkloosheidswet uitkering en 10730 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,00 km, grote supermarkt 1,20 km, kinderdagverblijf 1,40 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Wijken in Smallingerland


DrachtenOverig Smallingerland