Gemeente Smallingerland

Smallingerland is een gemeente in Nederland. De gemeente Smallingerland heeft 55938 inwoners waarvan 27876 mannen en 28062 vrouwen. Er wonen in Smallingerland 9137 kinderen onder de zestien jaar en 11727 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 6266 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 12617 km² waarvan 11731 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als matig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 25810 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 22487 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 7641 welke zijn gescheiden waarvan er 3092 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Smallingerland heeft een totale woningvoorraad van 25454 waarvan 97 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 170.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 59 procent koopwoningen de overige 41 procent huurwoningen. Tot slot heeft 83 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 17 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 43100 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 27.900,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 2130 personen een bijstand, 1230 een werkloosheidswet uitkering en 10760 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,00 km, grote supermarkt 1,20 km, kinderdagverblijf 0,80 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Wijken in Smallingerland


Wijk 00 DrachtenWijk 01 Overig Smallingerland