Gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân is een gemeente in Nederland. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft 84048 inwoners waarvan 42090 mannen en 41958 vrouwen. Er wonen in Súdwest-Fryslân 14598 kinderen onder de zestien jaar en 17369 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 6981 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 83871 km² waarvan 45536 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als weinig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 38328 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 34992 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 10728 welke zijn gescheiden waarvan er 4718 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een totale woningvoorraad van 38939 waarvan 92 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 171.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 63 procent koopwoningen de overige 37 procent huurwoningen. Tot slot heeft 87 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 13 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 63300 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 26.500,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 2460 personen een bijstand, 2270 een werkloosheidswet uitkering en 16760 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,60 km, grote supermarkt 1,30 km, kinderdagverblijf 1,70 km en tot slot de afstand tot school 0,80 km.


Wijken in Súdwest-Fryslân


BoarnsterhimBolswardBouwhoekHemelumIJlstKoudumMakkumNijefurdNoordwest IJlstOost IJlstOosthemSneekWeidestreek OostWeidestreek WestWeidestreek ZuidWeidestreek ZuidwestWest IJlstWoudsendZuid IJlstZuidoost IJLst