Gemeente Tytsjerksteradiel

Tytsjerksteradiel is een gemeente in Nederland. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft 32077 inwoners waarvan 15973 mannen en 16104 vrouwen. Er wonen in Tytsjerksteradiel 5626 kinderen onder de zestien jaar en 6898 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 2046 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 16141 km² waarvan 14928 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als niet stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 13845 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 14402 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 3830 welke zijn gescheiden waarvan er 1926 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een totale woningvoorraad van 13553 waarvan 97 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 184.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 71 procent koopwoningen de overige 29 procent huurwoningen. Tot slot heeft 88 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 12 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 23600 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 26.800,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 570 personen een bijstand, 850 een werkloosheidswet uitkering en 6690 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,50 km, grote supermarkt 1,40 km, kinderdagverblijf 1,20 km en tot slot de afstand tot school 0,80 km.


Wijken in Tytsjerksteradiel


AldtsjerkBurgumEarnewâldEastermarHurdegarypM¹neinNoordburgumRyptsjerkSumarTytsjerk