Gemeente Uden

Uden is een gemeente in Nederland. De gemeente Uden heeft 41247 inwoners waarvan 20456 mannen en 20791 vrouwen. Er wonen in Uden 6835 kinderen onder de zestien jaar en 8106 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 6469 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 6753 km² waarvan 6705 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als matig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 18717 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 17147 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 5383 welke zijn gescheiden waarvan er 2166 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Uden heeft een totale woningvoorraad van 17988 waarvan 97 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 221.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 63 procent koopwoningen de overige 37 procent huurwoningen. Tot slot heeft 88 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 12 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 31700 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 28.600,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 690 personen een bijstand, 1110 een werkloosheidswet uitkering en 7730 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,10 km, grote supermarkt 0,90 km, kinderdagverblijf 0,70 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Uden


OdiliapeelUdenVolkel