Gemeente Veenendaal

Veenendaal is een gemeente in Nederland. De gemeente Veenendaal heeft 65589 inwoners waarvan 32351 mannen en 33238 vrouwen. Er wonen in Veenendaal 12130 kinderen onder de zestien jaar en 11696 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 12018 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 1972 km² waarvan 1946 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 29175 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 28801 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 7613 welke zijn gescheiden waarvan er 3125 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Veenendaal heeft een totale woningvoorraad van 27512 waarvan 98 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 218.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 58 procent koopwoningen de overige 42 procent huurwoningen. Tot slot heeft 84 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 16 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 49200 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 30.500,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 1520 personen een bijstand, 1080 een werkloosheidswet uitkering en 10540 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,00 km, grote supermarkt 0,80 km, kinderdagverblijf 0,70 km en tot slot de afstand tot school 0,50 km.


Wijken in Veenendaal


Wijk 00 CentrumWijk 01 NoordoostWijk 02 ZuidoostWijk 03 ZuidwestWijk 04 NoordwestWijk 05 West