Gemeente Velsen

Velsen is een gemeente in Nederland. De gemeente Velsen heeft 68348 inwoners waarvan 33912 mannen en 34436 vrouwen. Er wonen in Velsen 10404 kinderen onder de zestien jaar en 13716 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 13003 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 6317 km² waarvan 4520 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 31214 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 27279 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 9855 welke zijn gescheiden waarvan er 3822 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Velsen heeft een totale woningvoorraad van 30697 waarvan 97 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 243.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 56 procent koopwoningen de overige 44 procent huurwoningen. Tot slot heeft 90 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 10 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 54200 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 32.600,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 1560 personen een bijstand, 1150 een werkloosheidswet uitkering en 12700 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,70 km, grote supermarkt 0,70 km, kinderdagverblijf 0,80 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Velsen


Wijk 00 Velsen-Zuid en DriehuisWijk 01 IJmuiden-NoordWijk 02 IJmuiden-ZuidWijk 03 IJmuiden-WestWijk 04 Zee- en DuinwijkWijk 05 Velsen-NoordWijk 06 Santpoort-NoordWijk 07 Santpoort-ZuidWijk 08 VelserbroekWijk 09 Spaarndammerpolder