Gemeente Velsen

Velsen is een gemeente in Nederland. De gemeente Velsen heeft 67448 inwoners waarvan 33444 mannen en 34004 vrouwen. Er wonen in Velsen 10640 kinderen onder de zestien jaar en 13077 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 11784 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 6317 km² waarvan 4480 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 30168 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 27640 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 9640 welke zijn gescheiden waarvan er 3923 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Velsen heeft een totale woningvoorraad van 30621 waarvan 96 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 214.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 53 procent koopwoningen de overige 47 procent huurwoningen. Tot slot heeft 91 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 9 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 52000 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 30.500,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 1390 personen een bijstand, 1390 een werkloosheidswet uitkering en 12680 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,70 km, grote supermarkt 0,70 km, kinderdagverblijf 0,80 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Velsen


IJmuiden-NoordIJmuiden-WestIJmuiden-ZuidSantpoort-NoordSantpoort-ZuidSpaarndammerpolderVelsen-NoordVelsen-Zuid/DriehuisVelserbroekZeewijk/Duinwijk