Gemeente Vijfheerenlanden

Vijfheerenlanden is een gemeente in Nederland. De gemeente Vijfheerenlanden heeft 55712 inwoners waarvan 27566 mannen en 28146 vrouwen. Er wonen in Vijfheerenlanden 9595 kinderen onder de zestien jaar en 11100 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 9220 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 15331 km² waarvan 14641 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als weinig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 24573 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 24685 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 6454 welke zijn gescheiden waarvan er 3023 zijn gescheiden door overlijden van de partner.


Wijken in Vijfheerenlanden


Wijk 00 LeerdamWijk 01 VianenWijk 02 HagesteinWijk 03 EverdingenWijk 04 LexmondWijk 05 AmeideWijk 06 TienhovenWijk 07 MeerkerkWijk 08 Hei- en BoeicopWijk 09 LeerbroekWijk 10 Nieuwland