Gemeente Vlissingen

Vlissingen is een gemeente in Nederland. De gemeente Vlissingen heeft 44451 inwoners waarvan 22097 mannen en 22354 vrouwen. Er wonen in Vlissingen 6620 kinderen onder de zestien jaar en 9774 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 10905 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 34484 km² waarvan 3424 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 19534 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 17758 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 7159 welke zijn gescheiden waarvan er 2816 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Vlissingen heeft een totale woningvoorraad van 22378 waarvan 93 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 148.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 55 procent koopwoningen de overige 45 procent huurwoningen. Tot slot heeft 90 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 10 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 34900 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 27.100,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 1900 personen een bijstand, 1160 een werkloosheidswet uitkering en 9450 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,70 km, grote supermarkt 0,70 km, kinderdagverblijf 0,60 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Vlissingen


Binnenhavens/BuitenhavensBinnenstadLammerenburgMiddengebiedOost-SouburgPaauwenburg/WestduinRitthemSloegebied