Gemeente Vught

Vught is een gemeente in Nederland. De gemeente Vught heeft 25973 inwoners waarvan 12849 mannen en 13124 vrouwen. Er wonen in Vught 4423 kinderen onder de zestien jaar en 5245 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 3419 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 3444 km² waarvan 3350 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als matig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 11899 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 10458 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 3616 welke zijn gescheiden waarvan er 1667 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Vught heeft een totale woningvoorraad van 11179 waarvan 96 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 317.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 58 procent koopwoningen de overige 42 procent huurwoningen. Tot slot heeft 92 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 8 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 18700 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 35.800,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 270 personen een bijstand, 610 een werkloosheidswet uitkering en 5030 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,90 km, grote supermarkt 0,90 km, kinderdagverblijf 0,60 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Wijken in Vught


CromvoirtVughtVught-Zuid