Gemeente Waddinxveen

Waddinxveen is een gemeente in Nederland. De gemeente Waddinxveen heeft 26072 inwoners waarvan 12965 mannen en 13107 vrouwen. Er wonen in Waddinxveen 4452 kinderen onder de zestien jaar en 5043 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 4024 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 2940 km² waarvan 2796 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 11017 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 12102 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 2953 welke zijn gescheiden waarvan er 1312 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Waddinxveen heeft een totale woningvoorraad van 11021 waarvan 96 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 202.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 59 procent koopwoningen de overige 41 procent huurwoningen. Tot slot heeft 93 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 7 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 19500 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 30.400,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 320 personen een bijstand, 560 een werkloosheidswet uitkering en 4800 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,90 km, kinderdagverblijf 0,60 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Waddinxveen


Wijk 01Wijk 02Wijk 03Wijk 04