Gemeente Wageningen

Wageningen is een gemeente in Nederland. De gemeente Wageningen heeft 37837 inwoners waarvan 18225 mannen en 19612 vrouwen. Er wonen in Wageningen 4842 kinderen onder de zestien jaar en 5784 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 9397 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 3236 km² waarvan 3042 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 22283 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 11611 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 3943 welke zijn gescheiden waarvan er 1729 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Wageningen heeft een totale woningvoorraad van 19530 waarvan 94 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 237.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 37 procent koopwoningen de overige 63 procent huurwoningen. Tot slot heeft 84 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 16 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 27800 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 26.900,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 690 personen een bijstand, 770 een werkloosheidswet uitkering en 5600 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,90 km, grote supermarkt 0,70 km, kinderdagverblijf 0,60 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Wageningen


Landelijk gebiedStedelijk gebied