Gemeente Woerden

Woerden is een gemeente in Nederland. De gemeente Woerden heeft 51161 inwoners waarvan 25276 mannen en 25885 vrouwen. Er wonen in Woerden 9650 kinderen onder de zestien jaar en 8829 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 7123 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 9292 km² waarvan 8924 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als matig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 24173 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 21447 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 5541 welke zijn gescheiden waarvan er 2337 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Woerden heeft een totale woningvoorraad van 21272 waarvan 97 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 244.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 66 procent koopwoningen de overige 34 procent huurwoningen. Tot slot heeft 85 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 15 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de gemeente hebben 37700 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 33.500,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 520 personen een bijstand, 1010 een werkloosheidswet uitkering en 8430 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,00 km, grote supermarkt 0,90 km, kinderdagverblijf 0,70 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Woerden


Buitengebied Woerden-OostBuitengebied Woerden-WestHarmelenKamerikWoerden-MiddenWoerden-OostWoerden-WestZegveld