Gemeente Zeewolde

Zeewolde is een gemeente in Nederland. De gemeente Zeewolde heeft 22309 inwoners waarvan 11392 mannen en 10917 vrouwen. Er wonen in Zeewolde 3983 kinderen onder de zestien jaar en 2854 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 3869 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 26886 km² waarvan 24723 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als weinig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 10302 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 9618 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 2389 welke zijn gescheiden waarvan er 683 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Zeewolde heeft een totale woningvoorraad van 8340 waarvan 98 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 240.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 68 procent koopwoningen de overige 32 procent huurwoningen. Tot slot heeft 71 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 29 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 17200 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 33.000,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 310 personen een bijstand, 500 een werkloosheidswet uitkering en 2490 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,90 km, grote supermarkt 1,70 km, kinderdagverblijf 1,40 km en tot slot de afstand tot school 1,20 km.


Wijken in Zeewolde


Wijk 00