Gemeente Zutphen

Zutphen is een gemeente in Nederland. De gemeente Zutphen heeft 47609 inwoners waarvan 23365 mannen en 24244 vrouwen. Er wonen in Zutphen 7329 kinderen onder de zestien jaar en 10243 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 8363 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 4293 km² waarvan 4095 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 22068 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 18283 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 7258 welke zijn gescheiden waarvan er 2457 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Zutphen heeft een totale woningvoorraad van 21971 waarvan 96 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 189.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 55 procent koopwoningen de overige 45 procent huurwoningen. Tot slot heeft 85 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 15 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 37000 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 29.200,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 1690 personen een bijstand, 1160 een werkloosheidswet uitkering en 9030 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,90 km, grote supermarkt 0,70 km, kinderdagverblijf 0,60 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Wijken in Zutphen


Wijk 00 Centrum - De HovenWijk 01 WaterkwartierWijk 02 NoordveenWijk 03 ZuidwijkenWijk 04 LeestenWijk 05 Warnsveld