Wijk Wielenpôlle

Wielenpôlle is een wijk in de gemeente Leeuwarden. De wijk Wielenpôlle heeft 795 inwoners waarvan 390 mannen en 405 vrouwen. Er wonen in Wielenpôlle 160 kinderen onder de zestien jaar en 65 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 225 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 53 km² waarvan 50 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze wijk betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze wijk wonen 555 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 155 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 80 welke zijn gescheiden waarvan er 20 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De wijk Wielenpôlle heeft een totale woningvoorraad van 207 waarvan 99 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze wijk is 84.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 27 procent koopwoningen de overige 73 procent huurwoningen. Tot slot heeft 100 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 0 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in de wijk hebben 400 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 18.100,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 80 personen een bijstand, 20 een werkloosheidswet uitkering en 70 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de wijk is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,40 km, kinderdagverblijf 0,80 km en tot slot de afstand tot school 0,80 km.


Naam
Wielenpôlle
Gemeente
Leeuwarden

Buurten in Wielenpôlle


Wielenpôlle